Friday, August 19, 2011

Tigger Inspired Nails

Hello!

Today a great fail! :P My room is a mess, always have been and always will be. I clean it sometimes and I promise myself to keep it that way, but 2 days later it's a mess again. Now I saw Tigger laying on the floor and it has been there for a long time and I was like; You are easy to create on my nails! Well, if you don't have the right tools, it's never easy and you will see xD

Vandaag een grote fail! :P Mijn kamer is een rotzooi, altijd al geweest en zal altijd zo zijn. Ik ruim soms op en beloof mezelf om het netjes te laten, maar 2 dagen later ligt het weer vol troep. Ik zag Tijgetje op de grond liggen en die lag daar al een tijdje, en ik dacht; Jij bent makkelijk op mijn nagels te maken! Nou, als je de juiste tools niet hebt, is het nooit makkelijk en dat zal je zien xD


Okay, maybe it's not that great to see... But that doesn't matter. It looks ugly anyway :P Instead of Tiggers face it looks like an angry monkey who got a banana smashed in it's face or something. The other nails were simple and actually kinda cute. Just an orange nail polish and Konad image plate M57.

Okee, misschien toch niet zo goed te zien... Maar dat maakt niet uit. Het ziet er toch lelijk uit :P In plaats van Tijgetjes gezicht lijkt het op een boze aap die een banaan in z'n gezicht gesmeten kreeg ofzo. De andere nagels waren simpel en eigenlijk best schattig. Gewoon een oranje nagellak en Konad image plate M57.

There would've been more pictures if I didn't erase them by accident, although I doubt there was even one I could use xD

Er zouden meer foto's zijn als ik ze niet per ongeluk had gewist, maar ik betwijfel of er ook maar 1 bruikbare bij zat xD

xoxo Ingie

1 comment: