Sunday, August 21, 2011

Color Club - What A Drag

[Insert cheesy greeting]

My second Color Club swatch in a row! So since I only own 3 expect the 3rd one tomorrow :P

M'n tweede Color Club swatch na de andere! Sinds ik er maar 3 heb, kun je de 3de morgen verwachten :P


You see this color? See how silvery it is? It's beautiful! Another silver color I think is beautiful, but have never seen in real life, is China Glaze's Millennium. The difference between these 2 is that Color Club has glitter in it as well. So it's kind of a pain to get this off.

Zie je die kleur? Zie je hoe zilver het is? Zo mooi! Een andere zilveren kleur waarvan ik denk dat die mooi is, maar nooit in het echt heb gezien, is China Glaze's Millennium. Het verschil tussen deze 2 is dat What A Drag er ook nog glitter in heeft. Dus het is best lastig om eraf te krijgen.


The picture above shows some kind of purple undertone or something... I have no idea where that comes from. The only color you'll find in the bottle is silver xD You'll need about 2, 3 coats to get this opaque.

In de foto hierboven zie je iets van een paarse ondertoon ofzo... Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. De enige kleur die je in het flesje zal aantreffen is zilver xD Je hebt trouwens zo'n 2, 3 laagjes nodig hebben om het egaal te krijgen.

xoxo Ingie

No comments:

Post a Comment