Wednesday, August 3, 2011

Hello everybody!

It could be that you're reading this when I just started this blog or that you're reading this months after I started and wanted to see what my first post was.

Het kan zijn dat je dit leest als ik net met mijn blog ben begonnen, of dat je dit maanden later leest en wil zien wat mijn eerste post was.

I'll just start with introducing myself!

My name is Ingie, a 20 year old from the Netherlands and I love nailpolish. Maybe unlike other bloggers out here I have not been into nail polish until I would say October/November 2010. My nails would always grow fast, but I would always just clip them off, because I always had dirt under them. Nail polish seemed like a good solution :P

Ik zal beginnen met me voor te stellen!
Mijn naam is Ingie (eigenlijk Ingeborg, maar misschien een lastige naam), ik ben 20 jaar, woon in Nederland en ik ben verslaafd aan nagellak! Misschien anders dan andere bloggers, had ik echt niks met nagellak tot ongeveer oktober/november 2010. Mijn nagels groeide altijd snel, maar ik knipte ze gewoon af, omdat er altijd vieze randjes onder zaten. Nagellak leek mij een goeie oplossing :P

I do have to say that soon after I started wearing nail polish,my nails did got damaged [and they still are], but as soon as I can I'll try to fix it :)

Ik moet wel zeggen dat snel nadat ik met nagellak begon, mijn nagels wel beschadigd raakten [en dat zijn ze nog steeds], maar zodra het kan ga ik dat proberen te fixen :)

I'm not really sure yet what you're gonna see most of on my blog, but of course lots of nail polish! :)

Ik weet nog niet echt wat je het meest gat zien op mijn blog, maar natuurlijk veel nagellak! :)

x Ingie

No comments:

Post a Comment