Saturday, August 20, 2011

Color Club - Pardon My French

Hi there! (I really need to start less awkward)

Today a Color Club swatch. At the moment I only own 3 - I should be ashamed - Color Club polishes. I do have a few more on my wishlist, but I have to edit my wishlist. I think I want way more CC polishes :P

Vandaag een Color Club swatch. Op het moment heb ik maar 3 - Ik zou me moeten schamen - Color Club lakjes. Ik heb er wel een paar op m'n wishlist staan, maar die moet ik weer bijwerken. Ik denk dat ik nog veel meer CC lakjes wil :P


OMG. see this color! I love it! It's a nice shade of pale pink and of course different than my other pale pinks. I should've compared this polish to China Glaze's Something Sweet! I can tell you, they don't look a like. Something Sweet has a purple kind of undertone, while Pardon My French really is pink, going to white.

OMG, zie de kleur! Ik hou er van! Het is een mooie kleur 'bleek' roze. Ik weet niet eens hoe je dat zegt :P Maar het is natuurlijk weer anders dan m'n andere 'bleke' roze lakjes. Ik had deze lak moeten vergelijken met China Glaze's Something Sweet! Ik kan je in ieder geval vertellen dat ze niet op elkaar lijken. Something Sweet heeft een paarse ondertoon, terwijl Pardon My French echt roze is, nijgend naar wit.


The application was kind of annoying... I would get off the access, but then almost all the polish got off the brush so I painted basically nothing on my nails... When me and the brush finally got along I still needed 4 coats to get it opaque! Plus, all 4 coats were streaky and got smooth after a topcoat.

Het lakken was nogal irritant... Ik haalde de overtollige lak van het kwastje, maar dan was bijna alle lak van het kwastje dus lakte ik zowat niks op mijn nagels... Toen het kwastje en ik eindelijk een beetje met elkaar konden opschieten had ik toch nog 4 laagjes nodig om het egaal te krijgen! Plus, alle 4 de laagjes waren onwijs streperig en waren smooth na een laagje topcoat.I remember wanting to say more, but I seriously don't remember what I wanted to say... So let me just end with that I like this last picture because of the color. See what a true pink it is without crazy undertones?

Ik wilde nog wat zeggen, maar weet echt niet meer wat... Dus sluit ik af met het feit dat ik deze laatste foto mooi vind door de kleur. Zie je wat een mooie roze het is zonder gekke ondertonen?

xoxo Ingie

No comments:

Post a Comment