Friday, August 12, 2011

How To: Striped Mani

Hey you!

Today I'm gonna show you a striped mani, but just on 1 nail. I like accent nails so on 1 hand it's my ring finger and on my other hand my index finger.

Vandaag laat ik een gestreepte mani zien, maar alleen op 1 nagel. Ik hou echt van 'accent' nagels, dus op mijn ene hand is dat mijn ringvinger en op m'n andere hand mijn wijsvinger.Above picture shows you the result. As the title says it was my first try and to be honest; It's not that bad! :P

Hierboven zie je het resultaat. Zoals de titel zegt was het mijn eerste poging en om eerlijk te zijn; Het is niet zo slecht! :P

Three days ago I painted my nails in the well known color For Audrey from China Glaze. My mom doesn't know anything about nail polish or the names or whatever, but she loves this color! xD

Drie dagen geleden lakte ik mijn nagels in de bekende kleur For Audrey van China Glaze. M'n moeder weet niks van nagellak of de namen ervan of iets dergelijks, maar ze vind deze kleur geweldig! xDI think this polish was opaque in 2 layers, but it could also be 3 layers. Anywho, today I thought I could try this striped mani over this color anyways since it wasn't that chipped. Which is weird, because I did work all day Wednesday and only my index finger had some obvious chips.
I got my striping tape out and applied that on my nail.

Volgens mij was de lak dekkend in 2 laagjes, maar het kunnen er ook 3 zijn. Vandaag bedacht ik me dat ik deze gestreepte mani net zo goed over deze nagellak kon doen, want de nagellak was niet zo erg aan het chippen. Wat trouwens raar is, want ik heb woensdag wel de hele dag gewerkt en alleen m'n wijsvinger was wat beschadigd.
Ik pakte mijn striping tape erbij en plakte dat over mijn nagel.


A nice combination would be blue and grey, maybe because of the rainy weather, so I got my favorite AND first bought nail polish and applied that. I used 2 coats of Catrice's  London's Weather Forecast.

Een leuke combinatie leek blauw en grijs, misschien door het regenachtige weer, dus pakte ik mijn favoriete EN eerst gekochte nagellak en lakte die eroverheen. Ik gebruikte 2 laagjes van Catrice's London's Weather Forecast.


After about 10-15 minutes I slowly pulled off the tape. I did apply a fast drying topcoat after I applied the tape. I was kinda scared to take it off, but the result wasn't that bad. Just a little damage at the top of the nail, which you can't really see on the picture :P

Na zo'n 10-15 minuten trok ik de tape er langzaam vanaf. Ik had trouwens wel een sneldrogende topcoat op gedaan nadat ik de tape opplakte. Ik vond het een beetje eng om de tape eraf te trekken, maar het resultaat was niet zo slecht. Een kleine beschadiging aan de bovenkant van mijn nagel, wat je niet goed ziet op de foto :P


 I hope you liked to see this and thanks for reading!

Ik hoop dat je het leuk vond om te zien en bedankt voor het lezen!

xoxo Ingie

1 comment: